Български
BG
English
EN
Русский
RU
 Оферта: SV VL 36
 Оферта:   Цена:   Площ:   Статус:   Тип:   Регион:   Разгледан: 
 SV VL 36   € 22,838.00   29.00 m2   Свободен   Апартаменти   Свети Влас, Бургаска област   1498 пъти 
Секция "А" - 19 апартамента
Застроена Площ общи Всичко
  Ап. Ет. площ кв.м. части кв.м. площ кв.м. Цена кв.м. Сума Евро   Статус ИЗЛОЖЕНИЕ
ПЪРВИ  1 Минус 2 87,17 20,50 107,67 900,00 96903,00 Две спални   запад
ЖИЛИЩЕН 3 Минус 2 92,89 21,85 114,74 900,00 103266,00 Две спални   изток
  4 Минус 2 88,74 20,87 109,61 900,00 98649,00 Две спални   изток
  7 Минус 2 80,99 19,05 100,04 900,00 90036,00 Една спалня   юг
  8 Минус 2 76,76 18,05 94,81 900,00 85329,00 Една спалня   юг
  10 Минус 2 92,19 21,68 113,87 900,00 102483,00 Две спални   запад
ВТОРИ 13 Минус 1 83,26 19,58 102,84 930,00 95641,20 Две спални   изток
ЖИЛИЩЕН 14 Минус 1 77,05 18,12 95,17 930,00 88508,10 Две спални   изток
  15 Минус 1 91,89 21,61 113,50 930,00 105555,00 Две спални   изток
  17 Минус 1 137,14 32,25 169,39 930,00 157532,70 Три спални ДОГОВОР юг
  18 Минус 1 94,21 22,16 116,37 930,00 108224,10 Две спални   запад
ТРЕТИ 21 Партер 95,89 22,55 118,44 1000,00 118440,00 Две спални   изток
ЖИЛИЩЕН 22 Партер 88,83 20,89 109,72 1000,00 109720,00 Две спални   изток
  23 Партер 81,89 19,26 101,15 1000,00 101150,00 Две спални   изток
ЧЕТВЪРТИ  30 1 81,90 19,26 101,16 1000,00 101160,00 Две спални ДОГОВОР изток
ПЕТИ 37 2 85,45 20,10 105,55 1200,00 126660,00 Две спални   изток
ЖИЛИЩЕН 38 2 81,90 19,26 101,16 1200,00 121392,00 Две спални   изток
Паркоместа Секция "А"
Застроена Площ общи Всичко
Ап. Ет. площ кв.м. части кв.м. площ кв.м. Цена кв.м. Сума Евро   Статус
Минус 4 9,13 2,15 11,28 650,00 7332,00    
Минус 4 8,98 2,11 11,09 650,00 7208,50    
Минус 4 15,18 3,57 18,75 650,00 12187,50    
Минус 4 18,48 4,35 22,83 650,00 14839,50    
Минус 4 8,81 2,07 10,88 650,00 7072,00    
Минус 4 8,94 2,10 11,04 650,00 7176,00    
11А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
12А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
15А Минус 4 13,95 3,28 17,23 650,00 11199,50    
16А Минус 4 13,95 3,28 17,23 650,00 11199,50    
18А Минус 4 14,43 3,39 17,82 650,00 11583,00    
19А Минус 4 13,25 3,12 16,37 650,00 10640,50    
20А Минус 4 11,26 2,65 13,91 650,00 9041,50    
21А Минус 4 12,04 2,83 14,87 650,00 9665,50    
22А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
23А Минус 4 15,20 3,57 18,77 650,00 12200,50    
24А Минус 4 15,20 3,57 18,77 650,00 12200,50    
26А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
27А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
28А Минус 4 15,99 3,76 19,75 650,00 12837,50    
31А Минус 4 13,32 3,13 16,45 650,00 10692,50    
32А Минус 4 13,32 3,13 16,45 650,00 10692,50    
Секция "Б" - 26 апартамента
Застроена Площ общи Всичко
  Ап. Ет. площ кв.м. части кв.м. площ кв.м. Цена кв.м. Сума Евро   Статус ИЗЛОЖЕНИЕ
ПЪРВИ 2 Минус 1 75,68 17,80 93,48 770,00 71979,60 Една спалня   север,запад
ЖИЛИЩЕН 3 Минус 1 24,01 5,65 29,66 770,00 22838,20 Студио   север
  4 Минус 1 75,68 17,80 93,48 770,00 71979,60 Една спалня   север,изток
  5 Минус 1 61,46 14,45 75,91 770,00 58450,00 Една спалня запазен  изток
  6 Минус 1 91,98 21,63 113,61 770,00 87479,70 Две спални   изток
  7 Минус 1 93,19 21,92 115,11 770,00 88634,70 Две спални   изток
  9 Минус 1 83,44 19,62 103,06 770,00 79356,20 Две спални   запад
ТРЕТИ 17 1 76,25 17,93 94,18 930,00 87587,40 Една спалня   север,запад
ЖИЛИЩЕН 18 1 76,25 17,93 94,18 930,00 87587,40 Една спалня   север,изток
  20 1 92,12 21,67 113,79 930,00 105824,70 Две спални   изток
  21 1 89,90 21,14 111,04 930,00 103267,20 Две спални   изток
  23 1 94,44 22,21 116,65 930,00 108484,50 Две спални запазен    запад
ЧЕТВЪРТИ 25 2 103,75 24,40 128,15 1000,00 128150,00 Две спални   север,запад
ЖИЛИЩЕН 26 2 103,75 24,40 128,15 1000,00 128150,00 Две спални   север,изток
  27 2 60,50 14,23 74,73 1000,00 74730,00 Една спалня ДОГОВОР изток
  28 2 81,90 19,26 101,16 1000,00 101160,00 Две спални   изток
ПЕТИ 33 3 97,48 22,93 120,41 1000,00 120410,00 Две спални   север,запад
ЖИЛИЩЕН 34 3 97,48 22,93 120,41 1000,00 120410,00 Две спални   север,изток
ШЕСТИ 41 4 97,48 22,93 120,41 1220,00 146900,20 Две спални   север,запад
ЖИЛИЩЕН 42 4 97,48 22,93 120,41 1220,00 146900,20 Две спални   север,изток
  43 4 60,50 14,23 74,73 1220,00 91170,60 Една спалня   изток
  44 4 81,90 19,26 101,16 1220,00 123415,20 Две спални ДОГОВОР изток
СЕДМИ  48 5 65,73 15,46 81,19 1450,00 117725,50 Една спалня   запад
ЖИЛИЩЕН 49 5 94,00 22,11 116,11 1450,00 168359,50 Две спални   север,запад
  50 5 94,00 22,11 116,11 1450,00 168359,50 Две спални   север,изток
  51 5 60,34 14,19 74,53 1450,00 108068,50 Една спалня   изток
  52 5 85,82 20,18 106,00 1450,00 153700,00 Две спални   изток
Паркоместа Секция "Б"
Застроена Площ общи Всичко
Ап. Ет. площ кв.м. части кв.м. площ кв.м. Цена кв.м. Сума Евро   Статус
Минус 4 15,73 3,70 19,43 650,00 12629,50    
Минус 4 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
Минус 4 15,73 3,70 19,43 650,00 12629,50    
Минус 4 15,73 3,70 19,43 650,00 12629,50    
Минус 4 14,18 3,34 17,52 650,00 11388,00    
Минус 4 17,11 4,02 21,13 650,00 13734,50    
Минус 4 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
10Б Минус 4 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
11Б Минус 4 15,81 3,72 19,53 650,00 12694,50    
12Б Минус 4 15,81 3,72 19,53 650,00 12694,50   ДОГОВОР
13Б Минус 4 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
14Б Минус 4 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
15Б Минус 4 17,40 4,09 21,49 650,00 13968,50    
16Б Минус 4 14,71 3,46 18,17 650,00 11810,50    
17Б Минус 4 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
18Б Минус 4 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
19Б Минус 4 13,38 3,15 16,53 650,00 10744,50    
20Б Минус 4 13,38 3,15 16,53 650,00 10744,50    
21Б Минус 4 15,96 3,75 19,71 650,00 12811,50    
22Б Минус 4 15,96 3,75 19,71 650,00 12811,50    
46Б Минус 2 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
47Б Минус 2 14,18 3,34 17,52 650,00 11388,00    
48Б Минус 2 14,34 3,37 17,71 650,00 11511,50    
49Б Минус 2 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
50Б Минус 2 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
51Б Минус 2 15,81 3,72 19,53 650,00 12694,50    
52Б Минус 2 15,81 3,72 19,53 650,00 12694,50    
53Б Минус 2 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
54Б Минус 2 14,44 3,40 17,84 650,00 11596,00    
55Б Минус 2 17,40 4,09 21,49 650,00 13968,50    
56Б Минус 2 14,71 3,46 18,17 650,00 11810,50    
57Б Минус 2 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
58Б Минус 2 13,65 3,21 16,86 650,00 10959,00    
59Б Минус 2 13,38 3,15 16,53 650,00 10744,50    
60Б Минус 2 13,38 3,15 16,53 650,00 10744,50    
Назад